PREDVOJ

Prípravu série diskusií o správe vecí verejných na tému súčasného mesta sme otestovali na začiatku zimného semestra 2014 v projekte, ktorý sme inicovali na Prírodovedeckej fakulte UK pre poslucháčov predmetu Geografia mesta. Ďakujeme Katedre humánnej geografie a demografie, menovite Slavomírovi

PREDVOJ

Prípravu série diskusií o správe vecí verejných na tému súčasného mesta sme otestovali na začiatku zimného semestra 2014 v projekte, ktorý sme inicovali na Prírodovedeckej fakulte UK pre poslucháčov predmetu Geografia mesta. Ďakujeme Katedre humánnej geografie a demografie, menovite Slavomírovi