Čo s Tebou, Bratislava?

29.10.2018 o 19:00, A4 – priestor súčasnej kultúry

Pokračovanie série verejných diskusií o problémoch a výzvach, ktorým čelí súčasné mesto. Tentoraz predvolebná debata so štyrmi najvážnejšími kandidátmi na funkciu primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách – V. Mikom, J. Mrvom, I. Nesrovnalom a M. Vallom. Diskutoval Bohdan Smieška (LOCAL ACT).

Prečo by to mal byť práve jeden z nich, kto na ďalšie 4 roky obsadí primátorske kreslo? Aká je ich osobná a politická hodnotová profilácia a aký bude mať vplyv na povahu ich politiky? S kým, prečo a ako plánujú spolupracovať pri riadení mesta? Ako títo kandidáti interpretujú súčasné hlavné problémy mesta a sú nimi navrhované riešenia adekvátne? Ako plánujú reagovať na výzvy, ktorým Bratislava čelí v súvislosti s globálne sa meniacim prostredím, klimatickou zmenou a široko artikulovanou potrebou udržateľného rozvoja? Aké opatrenia v danom kontexte ponúkajú kandidáti v environmentálnej, sociálnej, ekonomickej či kultúrnej oblasti?

ZVUKOVÝ ZÁZNAM DISKUSIE

 

Organizuje Local Act v spolupráci s A4 – priestorom súčasnej kultúry.

Program bol podporený grantovým programom hlavného mesta Slovenskej republiky na podporu kultúry Ars Bratislavensis.

LOCAL ACT 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: