Otázky suburbanizácie

diskusia, 13.09.2017 o 19.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru

Centrálnou témou série jesenných diskusií Mesto ako politikum v roku 2017 je skúmanie aspektov potenciálu a obmedzení rozvoja metropolitného regiónu Bratislavy.

V novembri 2017 sa uskutočnia voľby do samosprávnych krajov. I preto sa jesenné diskusie budú snažiť poukázať na témy, ktoré reflektujú dôležité globálne trendy, prinášajú poznatky z výskumov i praktické skúsenosti z dopadov rozvoja metropolitných oblastí, včítane rôznorodých limitov, ktoré riadený či neriadený rozvoj a povaha jeho politického spravovania prináša.

V prvej diskusii sme sa zamerali na otázky suburbanizácie, alebo na to, aké odstredivé a dostredivé sily určujú rozvoj bratislavského regiónu v súčasnosti.

Bratislava sa metropolizuje, čoho prejavom je i prebiehajúca suburbanizácia priľahlých obcí a satelitných miest v zázemí hlavného mesta. Tento proces je omoho charakteristickejším javom prebiehajúcej metropolizácie ako napríklad džentrifikácia, ktorej prejavy zatiaľ nie sú natoľko viditeľné.

Bohdan Smieška diskutoval so svojími hosťami – architektom a urbanistom Michalom Bogárom a regionálnym geografom Martinom Švedom o rôznorodých prejavoch suburbanizácie a jej dopadoch v podobe radikálnej fyzickej premeny prostredia a o sociálno-priestorových, ekonomických, kultúrnych a politických dôsledkoch, ktoré suburbanizácia v bratislavskom metropolitnom regióne prináša.

Realizuje: občianske združenie Local Act
Dramaturgia: Bohdan Smieška
Vizuál: Ľubica Segečová

 

Martin Šveda vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV ako aj Prírodovedeckej fakulte UK. Dlhodobo sa venuje výskumu suburbanizácie a komplexnej transformácii zázemia postsocialistických miest. Predmetom jeho záujmu sú aj časovo-priestorové aspekty života v urbánnom a suburbánnom prostredí.

Michal Bogár (*1960) je členom ateliéru architektúry a dizajnu BOGÁR KRÁLIK URBAN (BKU), ktorý založil spoločne s architektmi Ľubomírom Králikom a Ľudovítom Urbanom v roku 1990 (všetci absolventi Fakulty architektúry STU v Bratislave, 1984). V priebehu vyše 27 rokov doterajšej praxe vypracoval ateliér niekoľko desiatok súťažných návrhov, urbanistických a architektonických štúdií a projektov, z ktorých viaceré boli zrealizované. Členovia ateliéru BKU pracujú aj na výskumných a študijných zadaniach, ktoré súvisia s ich projektovými témami. Výstupy z tejto práce prezentovali už viackrát v domácich a zahraničných publikáciách. Od roku 2011 sa sústreďujú hlavne na témy metropolitnej krajiny a suburbanizácie v bratislavskom regióne.

Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, 4 roky ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act a expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.

foto: Erika Hudcovičová

© LOCAL ACT

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: