Doprava, doprava, doprava

diskusia, 13.10.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru

Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia súčasné mestá je zorganizovanie udržateľnej dopravy. Znečisťovanie ovzdušia, hluk a zvyšujúca sa ekologická stopa tvoria globálne ohrozenia, ktoré vytvárajú práve mestá a ich doprava. Na prevádzkovej úrovni nás často obklopuje dopravný chaos, automobilové zápchy, chodníky slúžiace ako parkovacie miesta.

Bratislavu zanedlho čaká výstavba diaľničného obchvatu v celkovej hodnote 1,7 miliardy eur. Diaľnica D4 prepojí severnú, východnú a južnú časť bratislavského kraja. Pretne ju rýchlostná cesta R7. Tá prepojí širšie centrum Bratislavy s jej predmestiami a s obcami najmä na juhovýchode. Obe štvorpruhové cesty budú mať spolu 59 kilometrov.

Aký úžitok z toho bude mať Bratislava? Nepribudne v dôsledku výstavby obchvatu ešte viac áut v širšom centre mesta? Ako to vyzerá s investíciami do verejnej dopravy? Myslí sa aj na lepšiu infraštruktúru, pohodlnejšie a rýchlejšie prestupovanie, či integráciu jednotlivých druhov dopravy, ktoré by v súlade s celosvetovými trendmi malo prilákať do verejnej dopravy čo najviac cestujúcich? Má Bratislava plány pre rozvoj udržateľnej dopravy, včítane odstraňovania bariér, uprednostňovania verejnej dopravy na úkor automobilovej, vytvárania podmienok pre chodcov a cyklistov?

O týchto a ďalších otázkach diskutoval Bohdan Smieška s Tatianou Kratochvílovou, vedúcou oddelenia dopravy v MČ Bratislava – Karlova Ves a bývalou vedúcou oddelenia dopravy na bratislavskom magistráte a Jaroslavom Martinkom, koordinátorom iniciatívy Město s dobrou adresou z Českej republiky.

 

 

Tatiana Kratochvílová vyštudovala stavebnú priemyslovku a VŠ dopravnú v Žiline, odbor stavebná údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií. Od roku 1983 žije v Bratislave v Petržalke. Začínala ako správca dopravného značenia a referentka cestného správneho orgánu. V rokoch 2003-2008 pôsobila na Magistráte hlavného mesta ako riaditeľka Sekcie dopravy a následne, v rokoch 2008-2011 v súkromnom sektore ako riaditeľka vydavateľstva W PRESS a.s. (vydavateľ slovenského týždenníka Týždeň).V roku 2014 pôsobila na miestnom úrade Staré Mesto ako šéfka dopravy, pričom v tom istom roku kandidovala na primátorku Bratislavy. V roku 2015 sa stala hlavnou dopravnou inžinierkou Bratislavy. Z postu v roku 2016 odišla a dnes pôsobí ako odborná garantka parkovania oddelenia dopravy MČ Bratislava – Karlova Ves.

Jaroslav Martinek má na starosti popularizáciu výskumu v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.  v Brne a pôsobí ako hlavný vizionár iniciatívy „Město s dobrou adresou“, ktorá združuje ľudí a organizácie, ktoré chcú zlepšovať prostredie vo svojich mestách. Cieľom je podporovať integrovanú/inkluzívnu dopravu, ktorej základom sú potreby ľudí a za týmto účelom prepájať partnerov z oblasti štátnej správy, samosprávy, odborných organizácií, komerčného sektora a miestnych komunít. Značka „Město s dobrou adresou“ je v Českej republike symbolom kvality riešenia mestskej mobility, verejného priestoru a dopravy. Jaroslav Martinek sa celý svoj profesionálny život venuje cyklistike. Podieľal sa na implementácii českej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy v mestách i mimo nich.

Bohdan Smieška pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj neziskových organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda, 4 roky ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia). Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act a expert platformy Kultúrna Bratislava presadzujúcej vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.

img_0965-3

img_1018-3

img_0961-3

img_1025-3

img_0954-3

foto: Erika Hudcovičová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: