PREDVOJ

Prípravu série diskusií o správe vecí verejných na tému súčasného mesta sme otestovali na začiatku zimného semestra 2014 v projekte, ktorý sme inicovali na Prírodovedeckej fakulte UK pre poslucháčov predmetu Geografia mesta. Ďakujeme Katedre humánnej geografie a demografie, menovite Slavomírovi Ondošovi, ktorý predmet viedol, za poskytnutie priestoru a zapojenie sa do príprav tém a ich rozdiskutovania.

 

PODNIKANIE S MESTSKOSŤOU

24.09.2014 v čase 17:20 do 19:00 / Prírodovedecká fakulta UK, aula CH1-1

imgp2474

Akú podobu má inovatívne kreatívne podnikanie s mestskosťou odohrávajúce sa v súčasnej Bratislave? Čo je hnacím motorom ekonomického uskutočňovania sa mesta? V akej fáze transformácie mestskej verejnosti sa nachádzame? Aká je pozícia Bratislavy v koncepte kreatívneho mesta a je vôbec relevantné účastniť sa tejto diskusie? Tieto otázky sa pokúsili Bohdan Smieška (Local Act, PDCS) a Slavomír Ondoš (KHGaD) zodpovedať s hosťami Zuzanou Duchovou a Gáborom Bindicsom v prvej zo série voľných diskusií k téme súčasného mesta.

Zuzana Duchová študovala vedu o výtvarnom umení v Bratislave a vo Viedni. Obhájila dizertačnú prácu o kreatívnych kultúrnych mestách. Popri teoretickom výskume kultúrneho života v mestách organizuje podujatia na pomedzí umenia, architektúry a kreatívneho turizmu. Je príležitostnou redaktorkou a kurátorkou.

Gábor Bindics študoval alternatívne zdroje energií, neskôr sa začal venovať manažmentu kultúry. Pracoval v Londýne, Paríži a Budapešti. Spoluzakladal cyklokuriérsku službu, založil a riadi KC Dunaj. V súčasnosti sa venuje formovaniu nového spoločenského centra Bratislavy v Starej tržnici.

imgp2484

 

PRIJÍMANIE RÔZNORODOSTI

8.10.2014, v čase 17:30 – 19:00 / Prírodovedecká fakulta UK, aula CH1-1

imgp2668a

Ako by sme mohli popísať sociálnu mikroštruktúru súčasnej Bratislavy? Kto je tu väčšinou a kto tvorí menšiny? Aké príležitosti ponúka mesto pre učenie sa vzájomnej akceptácii? Aké miesto v živote človeka má rovnováha medzi individuálnym a komunitným? Čo môžeme robiť, aby prirodzená rôznorodosť ľudí nebola zdrojom zla? Tieto otázky sme rozdiskutovali s našimi hosťami v druhej zo série voľných diskusií k téme súčasného mesta. Bohdan Smieška (Local Act, PDCS) a Slavomír Ondoš (KHGaD) diskutovali s Romanou Schlesinger, Lacom Oravcom a Petrom Weisenbacherom.

Romana Schlesinger
Riaditeľka združenia Queer Leaders Forum, projektová manažérka Q-centra. Študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa téme ľudských práv, ktorá ju oslovila cez problematiku holokaustu a diskriminácie. Každoročne pripravuje podujatie Dúhový Pride Bratislava.

Laco Oravec
Riaditeľ Nadácie Milana Šimečku. Venuje sa otázkam obhajoby ľudských práv so zameraním na práva menšín, čo sa prejavuje v jeho záľube v otázkach multikulturalizmu, boja proti diskriminácii, či ovplyvňovania verejnej politiky.

Peter Weisenbacher
Výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv, slovenský publicista a občiansky aktivista. V rokoch 2006 – 2010 bol predsedom Amnesty International Slovensko. V rokoch 2010 – 2012 bol členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Úrade vlády SR.

imgp2685

……………………………………………….………………….

Diskusie realizovali Katedra humánnej geografie a demografie a Local ActModerátori: Bohdan Smieška a Slavomír Ondoš.


Humánna geografia je spoločenská veda, ktorá skúma svet ľudí, komunít a ich kultúr s dôrazom na vzťahy v priestore a miesta.
www.humannageografia.sk

Local Act je nezávislá iniciatíva reagujúca na každodennosť a aspekty, ktoré napomáhajú vytváraniu miest v priestore.
www.localact.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: