O PROJEKTE

Mesto ako politikum: séria verejných diskusií a prednášok o správe vecí verejných Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom „Mesto ako politikum“ je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Fokus organizátorov je primárne

Featured / Leave a comment

O PROJEKTE

Mesto ako politikum: séria verejných diskusií a prednášok o správe vecí verejných Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom „Mesto ako politikum“ je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Fokus organizátorov je primárne

Featured / Leave a comment

Úskalia a potenciál klimatickej akcie

20.11.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Úskalia a potenciál klimatickej akcie v kontexte post-socialistickej spoločnosti Predáška Michaely Pixovej a panelová diskusia. „Svetové klimatické hnutie funguje už desiatky rokov. V Čechách aj na Slovensku je ale stále v plienkach a

Úskalia a potenciál klimatickej akcie

20.11.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Úskalia a potenciál klimatickej akcie v kontexte post-socialistickej spoločnosti Predáška Michaely Pixovej a panelová diskusia. „Svetové klimatické hnutie funguje už desiatky rokov. V Čechách aj na Slovensku je ale stále v plienkach a

Autonómna politika v časoch klimatického kolapsu

16.10.2019 o 20:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Prednáška Arnošta Nováka a panelová diskusia v rámci série podujatí Mesto ako politikum. “Padesát procent fosilních paliv se spotřebovalo po roce 1990. Tedy poté, co světové elity uznaly, že klimatické změny představují

Autonómna politika v časoch klimatického kolapsu

16.10.2019 o 20:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Prednáška Arnošta Nováka a panelová diskusia v rámci série podujatí Mesto ako politikum. “Padesát procent fosilních paliv se spotřebovalo po roce 1990. Tedy poté, co světové elity uznaly, že klimatické změny představují

Zodpovednosť architekta

25.09.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Ako sa mení rola a zodpovednosť architektov a architektiek v rýchlo sa meniacom súčasnom svete? Aké sú možnosti architektonickej praxe? Akú moc má utváranie prostredia a kto má moc nad ním? Mala

Zodpovednosť architekta

25.09.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Ako sa mení rola a zodpovednosť architektov a architektiek v rýchlo sa meniacom súčasnom svete? Aké sú možnosti architektonickej praxe? Akú moc má utváranie prostredia a kto má moc nad ním? Mala

Aká sociálna politika?

27.06.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Politicky dominantný neoliberálny charakter spravovania Bratislavy v ostatných troch desaťročiach určoval aj výkon politiky mesta v sociálnej oblasti, do ktorej sa premietol uplatňovaním prevažne reziduálneho modelu sociálnej politiky. Základné princípy sociálnej politky,

Aká sociálna politika?

27.06.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Politicky dominantný neoliberálny charakter spravovania Bratislavy v ostatných troch desaťročiach určoval aj výkon politiky mesta v sociálnej oblasti, do ktorej sa premietol uplatňovaním prevažne reziduálneho modelu sociálnej politiky. Základné princípy sociálnej politky,

Prísľuby mestského života vo veku klimatického chaosu

30.05.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Čo predstavujú prísľuby “dobrého mesta” v ére nezvratného poškodzovania životného prostredia? Je známe, že mestá sú najväčším spúšťačom klimatických zmien. Podľa odhadov vyprodukujú až 75 % celosvetových emisií CO2. Rastúce globálne teploty

Prísľuby mestského života vo veku klimatického chaosu

30.05.2019 o 18:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Čo predstavujú prísľuby “dobrého mesta” v ére nezvratného poškodzovania životného prostredia? Je známe, že mestá sú najväčším spúšťačom klimatických zmien. Podľa odhadov vyprodukujú až 75 % celosvetových emisií CO2. Rastúce globálne teploty

Čo s Tebou, Bratislava?

29.10.2018 o 19:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Pokračovanie série verejných diskusií o problémoch a výzvach, ktorým čelí súčasné mesto. Tentoraz predvolebná debata so štyrmi najvážnejšími kandidátmi na funkciu primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách – V. Mikom, J. Mrvom,

Čo s Tebou, Bratislava?

29.10.2018 o 19:00, A4 – priestor súčasnej kultúry Pokračovanie série verejných diskusií o problémoch a výzvach, ktorým čelí súčasné mesto. Tentoraz predvolebná debata so štyrmi najvážnejšími kandidátmi na funkciu primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách – V. Mikom, J. Mrvom,

Aká politika?

diskusia, 24.10.2017 o 19.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Európske mesto, lepšie povedané ideál, ktorý kedysi predstavovalo, bývalo inšpiratívnym modelom pre celý svet. V čase globalizácie a prevládajúcej tekutej modernity, kedy je spoločnosť utváraná sieťami sa nachádzame v

Aká politika?

diskusia, 24.10.2017 o 19.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Európske mesto, lepšie povedané ideál, ktorý kedysi predstavovalo, bývalo inšpiratívnym modelom pre celý svet. V čase globalizácie a prevládajúcej tekutej modernity, kedy je spoločnosť utváraná sieťami sa nachádzame v

Otázky suburbanizácie

diskusia, 13.09.2017 o 19.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Centrálnou témou série jesenných diskusií Mesto ako politikum v roku 2017 je skúmanie aspektov potenciálu a obmedzení rozvoja metropolitného regiónu Bratislavy. V novembri 2017 sa uskutočnia voľby do samosprávnych

Otázky suburbanizácie

diskusia, 13.09.2017 o 19.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Centrálnou témou série jesenných diskusií Mesto ako politikum v roku 2017 je skúmanie aspektov potenciálu a obmedzení rozvoja metropolitného regiónu Bratislavy. V novembri 2017 sa uskutočnia voľby do samosprávnych

Boj o priestor

diskusia, 07.11.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Politicky prevažujúca neoliberálna povaha Bratislavy, od ponovembrového vývoja až po súčasnosť, určovala a určuje aj rozvoj jej mestského urbanizmu. Mesto veľmi rýchlo rozpredalo takmer celý svoj nehnuteľný majetok. Samo

Boj o priestor

diskusia, 07.11.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Politicky prevažujúca neoliberálna povaha Bratislavy, od ponovembrového vývoja až po súčasnosť, určovala a určuje aj rozvoj jej mestského urbanizmu. Mesto veľmi rýchlo rozpredalo takmer celý svoj nehnuteľný majetok. Samo

Doprava, doprava, doprava

diskusia, 13.10.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia súčasné mestá je zorganizovanie udržateľnej dopravy. Znečisťovanie ovzdušia, hluk a zvyšujúca sa ekologická stopa tvoria globálne ohrozenia, ktoré vytvárajú práve mestá a ich

Doprava, doprava, doprava

diskusia, 13.10.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Jednou z hlavných výziev, ktorým čelia súčasné mestá je zorganizovanie udržateľnej dopravy. Znečisťovanie ovzdušia, hluk a zvyšujúca sa ekologická stopa tvoria globálne ohrozenia, ktoré vytvárajú práve mestá a ich

Právo na bývanie

diskusia, 22.09.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Privatizácia bytového fondu bola jednou z určujúcich charakteristík ponovembrového spoločenského vývoja. Aj mestá sa vo veľkom zbavovali bytov, ku ktorým sa bolo možné dostať počas prvých vĺn, z dnešného

Právo na bývanie

diskusia, 22.09.2016 o 18.00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Privatizácia bytového fondu bola jednou z určujúcich charakteristík ponovembrového spoločenského vývoja. Aj mestá sa vo veľkom zbavovali bytov, ku ktorým sa bolo možné dostať počas prvých vĺn, z dnešného

Ako (ne)spravovať mesto?

diskusia, 28.10.2014 o 18:00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Ako (ne)spravovať mesto? Diskusia s kandidátmi na post primátora mesta Bratislava. Predmetom záverečnej zo série diskusií o správe vecí verejných boli výstupy z dvoch predošlých diskusií na témy mestského verejného priestoru

Ako (ne)spravovať mesto?

diskusia, 28.10.2014 o 18:00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Ako (ne)spravovať mesto? Diskusia s kandidátmi na post primátora mesta Bratislava. Predmetom záverečnej zo série diskusií o správe vecí verejných boli výstupy z dvoch predošlých diskusií na témy mestského verejného priestoru

Kultúra (ne)potrebná?

diskusia, 22.10.2014 o 18:00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Kultúra (ne)potrebná? Kto vytvára kultúrny život mesta, za čo a pre koho? Aká je rola regionálnej či miestnej samosprávy v oblasti podpory živej kultúry a umenia? Kto má iniciovať vznik nástrojov,

Kultúra (ne)potrebná?

diskusia, 22.10.2014 o 18:00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Kultúra (ne)potrebná? Kto vytvára kultúrny život mesta, za čo a pre koho? Aká je rola regionálnej či miestnej samosprávy v oblasti podpory živej kultúry a umenia? Kto má iniciovať vznik nástrojov,

Verejný priestor (ne)samozrejmý?

diskusia, 14.10. o 18:00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Verejný priestor (ne)samozrejmý? Kto má právo na mesto? Je verejný priestor samozrejmý – jedná sa o historicky daný atribút mesta? Kto sú aktéri mestského verejného priestoru a kto sa má vyjadrovať k jeho utváraniu?

Verejný priestor (ne)samozrejmý?

diskusia, 14.10. o 18:00 / A4 – priestor pre súčasnú kultúru Verejný priestor (ne)samozrejmý? Kto má právo na mesto? Je verejný priestor samozrejmý – jedná sa o historicky daný atribút mesta? Kto sú aktéri mestského verejného priestoru a kto sa má vyjadrovať k jeho utváraniu?

PREDVOJ

Prípravu série diskusií o správe vecí verejných na tému súčasného mesta sme otestovali na začiatku zimného semestra 2014 v projekte, ktorý sme inicovali na Prírodovedeckej fakulte UK pre poslucháčov predmetu Geografia mesta. Ďakujeme Katedre humánnej geografie a demografie, menovite Slavomírovi

PREDVOJ

Prípravu série diskusií o správe vecí verejných na tému súčasného mesta sme otestovali na začiatku zimného semestra 2014 v projekte, ktorý sme inicovali na Prírodovedeckej fakulte UK pre poslucháčov predmetu Geografia mesta. Ďakujeme Katedre humánnej geografie a demografie, menovite Slavomírovi